2019 CANADA Games —BC Medals List (Table Tennis)

Congratulations to:

Women's Team Won the Gold Medal

Players

 • HUI, Patrina (BC)
 • NIE, Fiona J.Y. (BC)
 • ZHOU, Benita (BC)
award-1
a-25-1

Men's Team Won the Bronze Medal

Players

 • JIANG, Kenny (BC)
 • LIN, David Hong (BC)
 • WANG, Steve Y. (BC)

Women's Doubles Won the Gold Medal

Players

 • Benita ZHOU (BC) / Fiona J.Y. NIE (BC)
la-8
La-1

Men's Doubles Won the Silver Medal

Players

 •  Kenny JIANG (BC) / Steve Y. WANG (BC)

Mixed Doubles

Players

 • David Hong LIN (BC) / Patrina HUI (BC) — 5th Place
La-27

Men's Singles

Players

 • Steve Y. WANG (BC) — Silver Medal
 • David Hong LIN (BC) — Bronze Medal
 • Kenny JIANG (BC) — 5th Place

Women's Singles

Players

 • Benita ZHOU (BC) — Gold Medal
 • Patrina HUI (BC) — 4 place
 • Foina J.Y. NIE (BC) — 6th Place